Co rozhodne o pořadí v cíli

Co rozhodne o pořadí v cíli

Veteráni Čelkovice:

Základním smyslem setkání je jízda pro radost vlastní i ostatních. Soutěžíme o ceny, ale ne za každou cenu. Jde o hezky prožitý den, jeden z posledních veteránských před dlouhým zimním obdobím.

Zúčastnit se může každé vozidlo, které splňuje podmínku pro označení veterán a je v pojízdném a technickém stavu, odpovídajícím bezpečnostním předpisům a platným zákonným normám. Za splnění těchto podmínek odpovídá účastník, případně majitel vozidla, ne pořadatel. Účastníci nesou rovněž zodpovědnost za případné škody, způsobené jimi přihlášeným vozidlem.

V souladu s pravidly Jihočeského poháru jsou vypsány tyto kategorie:
1. Motocykl do roku výroby 1950 (M1)
2. Motocykl od roku výroby 1951 (M2)
3. Automobil do roku výroby 1950 (A1)
4. Automobil od roku výroby 1951 (A2)

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích bude stanoveno na základě:
1.  dvou testů pravidelnosti, měřených s přesností na setinu sekundy,
2.  porovnání dodržení shodné průměrné rychlosti v obou testech s přesností na setiny m/s,
3.  potvrzeného průjezdu všemi průjezdními kontrolami razítkem na zadní straně roadbooku.

Test pravidelnosti spočívá v projetí vymezeného úseku předem stanovenou průměrnou rychlostí, která bude oznámena až na startu testu. Každá odchylka o setinu sekundy do plusu či do mínusu představuje setinu trestného bodu.

Další příděl trestných bodů bude záviset na tom, jak soutěžící dodrží stejnou průměrnou rychlost v prvním i druhém testu pravidelnosti. Výpočet bude proveden s přesností na setinu m/s, každá setina do plusu či do mínusu představuje setinu trestného bodu.

Vynechání či nezastavení v průjezdní kontrole znamená připsání 100 trestných bodů.

O konečném pořadí rozhoduje počet trestných bodů, menší počet trestných bodů znamená lepší umístění. Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší v kategoriích M1, M2, A1 a A2. Výsledný počet trestných bodů bude stanoven po vzoru hodnocení slavného závodu Mille Miglia v závislosti na stáří vozidla (handicapu) podle vzorce:

výsledný počet trestných bodů = počet obdržených trestných bodů * koeficient stáří vozidla

kde koeficient stáří vozidla = 1 + rok výroby/100
přičemž rok se udává ve zkrácené podobě, tzn. je-li rok výroby 1923, uvede se 23.