Jak to bude při večerní jízdě Táborem

Jak to bude při večerní jízdě Táborem

Veteráni Čelkovice:

Večerní jízda je něčím, co jsme zatím v Táboře nezažili. Premiéru si tak odbyde v pátek 4. října 2019, v předvečer 18. ročníku setkání historických vozidel Veteráni Čelkovice. Jedná se o samostatnou soutěž a její výsledky nebudou započítávány do sobotního pořadí. Jízda je poměrně krátká a až na malou zajížďku do Plané nad Lužnicí se soutěžící budou převážně pohybovat pod umělým osvětlením táborských ulic.

Pro jaká vozidla je páteční jízda určena?

Soutěž je vyhrazena výhradně strojům s datem výroby do roku 1945 včetně, tzn. podle mezinárodní kategorizace historických vozidel pro třídy A - Ancestor, B - Veteran, C - Vintage a D - Post Vintage.

Jaké je délka trasy a jak dlouho bude jízda trvat?

Trasa má délku přibližně 20 kilometrů s předpokládanou dobou trvání do 1 hodiny. Přesný čas prozradí pořadatel až v okamžiku startu, protože se jedná o jízdu pravidelnosti, při níž bude sledováno dodržení předepsané průměrné rychlosti. Pro jezdce to přitom nebude vůbec snadný úkol. Pojedou za běžného provozu, zbrzdit je mohou semafory nebo výjezd z vedlejší ulice, případně povinná zastávka v místě průjezdní kontroly. Aby to však nevyznělo příliš náročně. Podstatné bude se trefit do správného času příjezdu do cíle s přesností na minutu. Ale pozor. Během jízdy bude vložen jeden úsek měřený s přesností na setiny sekundy a dá se předpokládat, že právě tady se bude lámat chleba.

Bude náročné se orientovat na trati, jak bude značena?

Pořadatel si je vědom toho, že ve večerních hodinách za umělého osvětlení je orientace mnohem náročnější než za denního světla. Proto upustil o tradičně používaného šipkového itineráře a celou trasu opatřil v kritických místech směrovými cedulemi s logem soutěže a orientační šipkou. Na vybraných místech budou pořadatelé osobně s navigačními praporky.

Jak vysoké je startovné?

Startovné se neplatí, účast je tedy volná. Jediným omezením je maximální počet účastníků stanovený na 30 s možností přihlásit se do úterý 1. října 2019 na mail reditel@sps-tabor.cz jednoduchým sdělením jména a příjmení, dále pak typem a rokem výroby vozidla.Přihlásit se mohou jak jezdci na motocyklech, tak v automobilech. Vítané je rovněž sdělení, zda přijedete se spolujezdcem, protože je pro vás před startem zajištěna teplá večeře, a to rovněž bezplatně.

A jaký je časový harmonogram páteční jízdy Táborem?

17.00 příjezd posádek do SPŠ strojní a stavební Tábor, Komenského 1670
17.30 společná večeře
18.00 rozprava s posádkami
18.15 start prvního vozidla a poté po 1 minutě dalších
19.00 - 19.30 (orientační čas) předpokládaný návrat posádek
19.45 vyhodnocení soutěže, předaní ocenění
20.00 vyhlášení páté osobnosti Čelkovické síně slávy
20.30 závěr akce

V příloze najdete aktuální seznam přihlášených jezdců a vozidel. Protože ještě zbývá nějaký čas do uzávěrky přihlášek, využijte jedinečné možnosti být přímými účastníky nové soutěže v netradičním večerním čase.

Těšíme se na Vás