Jaká jsou letošní soutěžní pravidla

Jaká jsou letošní soutěžní pravidla

Veteráni Čelkovice:

Čelkovická setkání mají svá pravidla dlouhodobě daná, přesto se s každým ročníkem snažíme přinášet něco nového, čím bychom soutěžní den vám účastníkům oživili a udělali pestřejší. Nejinak tomu bude letos, například přesným měřením testů pravidelnosti na setinu sekundy.

Základní smyslem setkání je jízda pro radost vlastní i ostatních. Soutěžíme o ceny, ale ne za každou cenu. Jde o hezky prožitý den, jeden z posledních veteránských před dlouhým zimním obdobím.

Zúčastnit se může každé vozidlo, které splňuje podmínku pro označení veterán a je v pojízdném a technickém stavu, odpovídajícím bezpečnostním předpisům a platným zákonným normám. Za splnění těchto podmínek odpovídá účastník, případně majitel vozidla, ne pořadatel. Účastníci nesou rovněž zodpovědnost za případně škody, způsobené jimi přihlášeným vozidlem.

V souladu s pravidly Jihočeského poháru jsou vypsány tyto kategorie:
1.      Motocykl do roku výroby 1950včetně
2.      Motocykl odrokuvýroby 1951
3.      Automobil do roku výroby 1950včetně
4.      Automobil odrokuvýroby 1951
5.      Tajná cena pořadatele

Startovné: 300,- Kč za stroj (platí se v hotovosti až při prezenci v den konání setkání)

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích bude stanoveno na základě:
1.      dvou testů pravidelnosti, měřených s přesností na setinu sekundy
2.      potvrzeného průjezdu všemi průjezdními kontrolami
3.      vyřešení neobvyklého vědomostního testu

Test pravidelnosti spočívá v projetí vymezeného úseku předem stanovenou průměrnou rychlostí, každá odchylka o setinu sekundy do plusu či do mínusu představuje trestný bod. Vynechání či nezastavení v průjezdní kontrole znamená připsání 100 trestných bodů. Chybné vyřešení či nesplnění neobvyklého vědomostního testu znamená připsání dalších 100 trestných bodů. POZOR! Řešení testu je třeba odevzdat při startu do závěrečné etapy z bechyňského náměstí.

Také letos platí, že stáří vozidla bude mít vliv na pořadí

O konečném pořadí rozhoduje počet trestných bodů, menší počet trestných bodů znamená lepší umístění. Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší v kategoriích M1, M2, A1 a A2, dále pak nejlepší ve speciální kategorii (tajná cena pořadatele) a také absolutní vítěz. Výsledný počet trestných bodů bude stanoven po vzoru hodnocení slavného závodu Mille Miglia v závislosti na stáří vozidla (handicapu) podle vzorce:

výsledný počet trestných bodů = počet obdržených trestných bodů * koeficient stáří vozidla

kde koeficient stáří vozidla = 1 + rok výroby/100, přičemž rok se udává ve zkrácené podobě, tzn. je-li rok výroby 1923, uvede se 23

Pokud jste dospěli až sem, nezapomeňte:
přihlašovat se můžete do pondělí 26. září 2016 přes registrační formulář na www.veteranicelkovice.cz
nebo stačí poslat e-mail na adresu reditel@sps-tabor.cz,
případně zavolat na mobil 608117020.

Těšíme se na setkání s vámi

Za pořadatelský tým
Marcel Gause

Přílohy ke stažení