Jihočeský pohár - průběžné výsledky

Jihočeský pohár - průběžné výsledky

Veteráni Čelkovice:

Šestý ročník Jihočeského poháru (2019) se blíží do závěrečné fáze. Po čtyřech pohárových soutěžích se opět zamíchalo pořadí v kategoriích i v absolutním hodnocení. Do finále zbývá poslední akce, Veteráni Čelkovice. Nenechte o Vašem umístění rozhodovat ostatní a přičiňtě se sami o co nejlepší výsledek. Stačí se přihlásit k účasti v sobotu 5. října, přijet a třeba zvítězit ... nebo se jen tak dobře pobavit. Právě o zábavě, kamarádství a pohodě jsou jednotlivé akce Jihočeského poháru především. Těšíme se na Vás. Zima se blíží, přijeďte s námi uzavřít veteránskou sezónu.

Přestože mnozí z Vás alespoň některou z letošních pohárových soutěží již absolvovali, připomeňme si zásadní novinky zejména v hodnocení.

Rozšiřují se kategorie pro historické motocykly i automobily tak, aby jejich zařazení odpovídalo principům FIVA. Proto se od roku 2019 soutěžící vozidla v Jihočeském poháru zařazují do tříd takto:

A (Ancestor) - vozidla vyrobená do 31. prosince 1904
B (Veteran) - vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918
C (Vintage) - vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930
D (Post Vintage) - vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1931 a 31. prosincem 1945
E (Post War I) - vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960
F (Post War II) - vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970
G (Post War III) - vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1, tj. minimálně 30 let stará

Vlastní vyhodnocení v tomto ročníku Jihočeského poháru probíhá tak, že se společně hodnotí vybrané třídy v těchto kategoriích (POZOR, každý pořadatel má právo stanovit si vlastní vyhodnocení, ale pro pohárové potřeby předává výsledky výhradně v této podobě):

A1 - A+B+C+D, tj, automobily vyrobené do konce roku 1945
A2 - E+F, tj. automobily vyrobené v období 1946-1970 včetně
A3 - G, tj. automobily vyrobené v období 1971-1989 včetně
M1 - A+B+C+D, tj, motocykly vyrobené do konce roku 1945
M2 - E+F, tj. motocykly vyrobené v období 1946-1970 včetně
M3 - G, tj. motocykly vyrobené v období 1971-1989 včetně

V každé kategorii se v rámci jednotlivých závodů stanoví pořadí a pro hodnocení do Jihočeského poháru se prvním deseti vozidlům přidělí 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 bodů. Je-li hodnocen menší počet vozidel, úměrně se krátí bodový příděl, například při pěti hodnocených vozidlech bude přiděleno 8-6-4-2-1 bodů.

Současně se v rámci jednotlivých závodů stanoví celkové, tedy absolutní pořadí napříč všemi kategoriemi. V něm bude v případě 100 a méně hodnocených vozidel prvním 25 v pořadí přiděleno bodové hodnocení 25-24-23-22- ... - 3-2-1. V případě více jak 100 hodnocených vozidel bude obodováno prvních 50 dle systému 50-49-48-47- ... -3-2-1. Vozidlo, které po vyhodnocení závěrečné soutěže Jihočeského poháru takto získá nejvíce bodů, stane se držitelem Putovního poháru hejtmanky Jihočeského kraje.

Průběžné pořadí všech doposud hodnocených vozidel jak v jednotlivých kategoriích, tak absolutně najdete v příloze.