Osobnost čelkovické síně slávy

Osobnost čelkovické síně slávy

Veteráni Čelkovice:

Před dvěma roky si odbylo premiéru posoutěžního posezení s uvedením první osobnosti do čelkovické síně slávy a setkalo s příznivým ohlasem vás všech, kteří jste se večerního programu účastnili. Nejinak tomu bylo vloni. Proč si to tedy letos nezopakovat. Mimochodem, neveřejnou nominaci na osobnost roku 2017 už jsme učinili.

Pamětníci jistě vzpomenou na úvodní ročníky, kdy jsme předávali ceny v Gotickém sále staré táborské radnice. Vzhledem k prudkému nárůstu počtu účastníků a časové náročnosti závěrečného ceremoniálu však nebylo možné v následujících letech v této praxi pokračovat.

Hledali jsme tedy jiný „důvod“, jak do programu začlenit příjemnou závěrečnou tečku s možností posezení a zklidnění po hektickém dni. A tak se zrodil nápad založit síň slávy, do níž bychom každým rokem uváděli jednu osobnost veteránského hnutí, tedy člověka, který se významných způsobem zasloužil o uchování tradic českého motorismu třeba záchranou historicky zajímavých motocyklů a automobilů nebo jiným způsobem přispívá k připomenutí toho, co dodnes smíme užívat z technického dědictví po našich předcích.

Kdo bude letos uveden do síně slávy, nemůžeme prozradit. Jeho jméno zná jen několik zasvěcených a zveřejněno bude až na slavnostním večeru v areálu SPŠ Tábor. I vy však můžete být při tom, pokud jste oznámili svůj zájem e-mailem na adresu reditel@sps-tabor.cz nebo telefonicky na mobil 608 117 020. Připraven je pro vás přibližně dvouhodinový program (17.00 až 19.00 hodin), jehož součástí je nejen povídání, vyhlašování a vzpomínání, ale také večeře a následný malý raut v ceně 100 Kč na osobu. V případě zájmu tuto částku uhradíte společně se startovným v sobotu ráno při prezenci u SPŠ Tábor.

Věřím, že ty z vás, kterým to čas umožní, tato přidaná aktivita oslovila a že se nám společně podaří potvrdit novou tradici, která naše setkání opět o něco více společensky posune k pozapomenutým hodnotám života našich otců a dědů.