Pravidla pro sobotní jízdu

Pravidla pro sobotní jízdu

Veteráni Čelkovice:

Základním smyslem setkání je jízda pro radost vlastní i ostatních. Soutěžíme o ceny, ale ne za každou cenu. Jde o hezky prožitý den, jeden z posledních veteránských před dlouhým zimním obdobím.

Zúčastnit se může každé vozidlo, které splňuje podmínku pro označení veterán a je v pojízdném a technickém stavu, odpovídajícím bezpečnostním předpisům a platným zákonným normám. Za splnění těchto podmínek odpovídá účastník, případně majitel vozidla, ne pořadatel. Účastníci nesou rovněž zodpovědnost za případné škody, způsobené jimi přihlášeným vozidlem.

V souladu s pravidly Jihočeského poháru jsou vypsány tyto kategorie:
1. Motocykl do roku výroby 1945 (M1)
2. Motocykl od roku výroby 1946 po rok 1970 (M2)
3. Motocykl od roku výroby 1971 po rok 1989 (M3)
4. Automobil do roku výroby 1945 (A1)
5. Automobil od roku výroby 1946 po rok 1970 (A2)
6. Automobil od roku výroby 1971 po rok 1989 (A3)

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích bude stanoveno na základě:
1.  dvou testů pravidelnosti, měřených s přesností na setinu sekundy,
2.  porovnání dodržení shodné průměrné rychlosti v obou testech s přesností na setiny m/s,
3.  potvrzeného průjezdu všemi průjezdními kontrolami razítkem na jízdním výkazu.

Test pravidelnosti spočívá v projetí vymezeného úseku předem stanovenou průměrnou rychlostí, která bude oznámena až na startu testu. Každá odchylka o setinu sekundy do plusu či do mínusu představuje setinu trestného bodu.

Další příděl trestných bodů bude záviset na tom, jak soutěžící dodrží stejnou průměrnou rychlost v prvním i druhém testu pravidelnosti. Výpočet bude proveden s přesností na setinu m/s, každá setina do plusu či do mínusu představuje setinu trestného bodu.

Vynechání či nezastavení v průjezdní kontrole znamená připsání 10 trestných bodů.

O konečném pořadí rozhoduje počet trestných bodů, menší počet trestných bodů znamená lepší umístění. Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší v kategoriích M1, M2, M3, A1, A2 a A3. Výsledný počet trestných bodů bude stanoven po vzoru hodnocení slavného závodu Mille Miglia v závislosti na stáří vozidla (handicapu) podle vzorce:

výsledný počet trestných bodů = počet obdržených trestných bodů * koeficient stáří vozidla

kde koeficient stáří vozidla = 1 + rok výroby/100
přičemž rok se udává ve zkrácené podobě, tzn. je-li rok výroby 1923, uvede se 23.