Slavnostní závěr v čelkovických lázních

Slavnostní závěr v čelkovických lázních

Veteráni Čelkovice:

Jako pořadatelé setkání historických vozidel v Čelkovicích se každoročně snažíme přicházet s něčím novým, co by umocnilo naše společné zážitky. Pamětníci jistě vzpomenou na úvodní ročníky, kdy jsme předávali ceny v Gotickém sále staré táborské radnice. Vzhledem k prudkému nárůstu počtu účastníků a časové náročnosti závěrečného ceremoniálu však nebylo možné v následujících letech v této praxi pokračovat.

Hledali jsme tedy jiný „důvod“, jak do programu začlenit příjemnou závěrečnou tečku s možností posezení a zklidnění po hektickém dni. A tak se zrodil nápad založit síň slávy, do níž bychom každým rokem uváděli jednu osobnost veteránského hnutí, tedy člověka, který se významných způsobem zasloužil o uchování tradic českého motorismu třeba záchranou historicky zajímavých motocyklů a automobilů nebo jiným způsobem přispívá k připomenutí toho, co dodnes smíme užívat z technického dědictví po našich předcích.

Kdo bude premiérově uveden do síně slávy, nemohu prozradit. Jeho jméno zná jen několik zasvěcených a zveřejněno bude až na slavnostním večeru v Žižkových lázních (tento hotel znáte velmi dobře, nachází se u jezu na levém břehu Lužnice v první zatáčce čelkovických serpentin) po skončení soutěžní části letošní čelkovické jízdy. I vy však můžete být při tom, pokud do středy 30. září 2015 oznámíte svůj zájem e-mailem na adresu reditel@sps-tabor.cz nebo telefonicky na mobil 608 117 020. Připraven je pro vás cca dvouhodinový program (17.00 až 19.00 hodin), jehož součástí je nejen povídání, vyhlašování a vzpomínání, ale také večeře o třech chodech v ceně 150 Kč na osobu. V případě zájmu tuto částku uhradíte společně se startovným v sobotu ráno při prezenci u SPŠ Tábor.

Věřím, že ty z vás, kterým to čas umožní, tato přidaná aktivita oslovila a že se nám společně podaří zavést novou tradici, která naše setkání opět o něco více společensky posune k pozapomenutým hodnotám života našich otců a dědů.

Za pořadatelský tým
Marcel Gause

Přílohy ke stažení