Stáří vozidla bude mít vliv na pořadí

Stáří vozidla bude mít vliv na pořadí

Veteráni Čelkovice:

Setkání historických vozidel Čelkovice 2015 je nejen přehlídkou strojů minulosti, ale také soutěží účastníků. Slovíčko soutěž zdůrazňuji, protože co je člověku bližší, než soupeřit, dokazovat sobě i ostatním, že jsem nejlépe připraven a že můj stroj je nejpřesnější. Mnozí namítnou, vždyť jde především o pobavení sebe i diváků, tak proč se v něčem předhánět. Pokud ale soutěž nezaměníme za souboj, pak se přeci jedná především o zábavu. Nebojme se proto soutěžení. Těm, co v sobotu 3. října 2015 na Žižkově náměstí v Táboře vystoupí na stupně vítězů, dopřejeme slastný pocit z úspěchu a všem ostatním bude patřit poděkování za spoluúčast na akci, která nás již čtrnáctým rokem baví.

A jak se tedy bude letos hodnotit?

Principem hodnocení je dodržování časových limitů při průjezdu vybranými úseky trasy dle šipkového itineráře a absolvování vložených rychlostních testů (testů pravidelnosti). O časovém harmonogramu, vypsaných kategoriích, bodování a jezdeckém výkazu, jehož letošní podobu včetně popisu trasy najdete v příloze, jsem již psal minule. Co ale ještě nezaznělo.

O konečném pořadí rozhoduje počet trestných bodů, menší počet trestných bodů znamená lepší umístění. Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší v kategoriích M1, M2, A1 a A2, dále pak nejlepší ve speciální kategorii a také absolutní vítěz, v jehož případě bude výsledný počet trestných bodů nově stanoven po vzoru hodnocení slavného závodu Mille Miglia v závislosti na stáří vozidla (handicapu) podle vzorce:

výsledný počet trestných bodů = počet obdržených trestných bodů * koeficient stáří vozidla

kde koeficient stáří vozidla = 1 + rok výroby/100
přičemž rok se udává ve zkrácené podobě, tzn. je-li rok výroby 1923, uvede se 23

Za pořadatelský tým
Marcel Gause