V čem se bude soutěžit a jak hodnotit

V čem se bude soutěžit a jak hodnotit

Veteráni Čelkovice:

Základní smyslem setkání je jízda pro radost vlastní i ostatních. Soutěžíme o ceny, ale ne za každou cenu. Jde o hezky prožitý den, jeden z posledních veteránských před dlouhým zimním obdobím.

Zúčastnit se může každé vozidlo, které splňuje podmínku pro označení veterán a je v pojízdném a technickém stavu, odpovídajícím bezpečnostním předpisům a platným zákonným normám.  Za splnění těchto podmínek odpovídá účastník, případně majitel vozidla, ne pořadatel. Účastníci nesou rovněž zodpovědnost za případně škody, způsobené jimi přihlášeným vozidlem.

Startovné: 300 Kč / vozidlo

V souladu s pravidly Jihočeského poháru jsou vypsány tyto kategorie:

1. Motocykl do roku výroby 1950
2. Motocykl odrokuvýroby 1951
3. Automobil do roku výroby 1950
4. Automobil odrokuvýroby 1951
5. Tajná cena pořadatele

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích bude stanoveno na základě:

1.  dvou testů pravidelnosti, měřených s přesností na setinu sekundy,
2.  porovnání dodržení shodné průměrné rychlosti v obou testech s přesností na setiny km/h,
3.  potvrzeného průjezdu všemi průjezdními kontrolami.

Test pravidelnosti spočívá v projetí vymezeného úseku předem stanovenou průměrnou rychlostí, každá odchylka o setinu sekundy do plusu či do mínusu představuje trestný bod. Vynechání či nezastavení v průjezdní kontrole znamená připsání 100 trestných bodů.

O konečném pořadí rozhoduje počet trestných bodů, menší počet trestných bodů znamená lepší umístění. Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší v kategoriích M1, M2, A1 a A2, dále pak nejlepší ve speciální kategorii (tajná cena pořadatele) a také absolutní vítěz.  Výsledný počet trestných bodů bude stanoven po vzoru hodnocení slavného závodu Mille Miglia v závislosti na stáří vozidla (handicapu) podle vzorce:

výsledný počet trestných bodů = počet obdržených trestných bodů * koeficient stáří vozidla

kde koeficient stáří vozidla = 1 + rok výroby/100
přičemž rok se udává ve zkrácené podobě, tzn. je-li rok výroby 1923, uvede se 23.

(foto: Jaromír Zimčík)