5. Křenovická jízda

5. Křenovická jízda

Veteráni Čelkovice:

V červenci se Jihočeský pohár posunul do své poloviny poté, co KHV Křenovice uspořádal již pátý ročník své tzv. Křenovické jízdy. Jedná se o specifické setkání anglického typu na travnaté louce, což v našich podmínkách nebývá obvyklé, ale je o to zajímavější. Převážnou část účastníků tvořily posádky v poválečných typech, nechyběly však ani stroje z 30. let minulého století.

Příjemnou součástí programu byla možnost svezení ve skvěle zrenovovaném linkovém autobusu Škoda 706 RTO a bohaté zázemí pro účastníky i návštěvníky, z nichž rozhodně nikdo hlady a žízní netrpěl.

Akce měla následující časový harmonogram:

09:30 – 11:30     příjezd posádek na louku do Křenovic a registrace
11:31 – 12:59      oběd, výstava vozidel, soutěže, zábava
13:00                      start do závodu
16:00                      návrat ze závodu
17:00                      vyhlášení výsledků
17:30                      ženy, víno, zpěv … až do neděle