Jihočeský pohár 2014 je v cíli

Jihočeský pohár 2014 je v cíli

Veteráni Čelkovice:

Tam kde se někdy mezi pořadateli motoristických akcí hledají rozdíly, našla čtveřice pořadatelských týmů z Jindřichova Hradce, Křenovic, Veselska a Tábora shodu. Stačila dobrá vůle domluvit se, několik upřesňujících schůzek, mailů a telefonátů. Výsledkem bylo vyhlášení Jihočeského poháru historických vozidel 2014 s podtitulem Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje.

Podstatnou součástí čtyřdohody bylo respektování specifických podob jednotlivých setkání tak, jak je má každý z pořadatelské čtveřice zažité. Cílem tedy nebylo uniformovat akce do jednotného kabátu, ale najít několik společných bodů, aby bylo možné zajistit účastníkům soutěže o Jihočeský pohár regulérní podmínky během celé sezóny.

A v tom tkví úspěch této iniciativy, neboť byla sjednocena pravidla v rozdělení startujících do kategorií a ve způsobu přidělování bodů. Vše ostatní již zůstalo v režii každého z pořadatelů a na účastníky jednotlivých setkání čekal různorodý program. Někdo se zaměřil více na sportovní stránku výkonu s prvky jízdy pravidelnosti (regularity), jinde se jednalo spíše o vyjížďku s plněním znalostních úkolů.

Novinka přilákala velké množství účastníků, dohromady se ve startovních listinách při akcích Veteráni Jindřichohradeckem, Pátá křenovická jízda, Selské baroko 2014 a Čelkovice 2014 objevilo oficiálně 496 startujících a další necelá stovka představovala hosty nebo účastníky, kteří se mimo soutěž připojili alespoň k části některé z akcí například účastí na výstavě vozidel nebo startem při jízdě do vrchu apod.

Pozitivním zjištěním je rovněž skutečnost, že díky atraktivitě poháru přibylo nových účastníků i ze vzdálenějších míst České republiky, což prospělo pestrosti startovního pole a udělalo jednotlivá setkání divácky ještě zajímavější. Navíc vyhlášení celkových výsledků až v říjnu při poslední soutěži v Táboře přimělo některé veteránisty prodloužit si sezónu a vídali jsme je pravidelně na všech akcích v rámci poháru od jara až do podzimu.

Jihočeský pohár 2014 je tedy minulostí. Známe vítěze v každé z vypsaných kategorií i držitele putovního poháru hejtmana Jihočeského kraje. Celkově lze označit myšlenku čtveřice pořadatelských týmů za životaschopnou a přes drobné chybičky, které se pokaždé objeví buď z důvodu systémového nedostatku, nebo jsou dílem náhody, se lze jen těšit na další ročník.