Jihočeský pohár 2022 - konečné pořadí

Jihočeský pohár 2022 - konečné pořadí

Veteráni Čelkovice:

Po dvouleté přestávce byl letos obnoven Jihočeský pohár historických vozidel. Vyhlášen byl pro majitele historických vozidel všech oficiálních kategorií jako celoroční soutěž. Podařilo se jej sestavit z rekordních osmi samostatných akcí napříč celou veteránskou sezónou, pořádaných od května až do října na území Jihočeského kraje. 

Pohár byl sestaven z těchto akcí:
01.05.2022   Prvomájové Petrovice (pořadatel AMK Milevsko)
17.06.2022   Písecká jízda (pořadatel VCC Písek)
16.07.2022   Křenovická jízda (pořadatel KHV Křenovice)
06.08.2022   Chotovinské zatáčky (pořadatel Muzeum Janecký Chotoviny)
20.08.2022   Selské baroko (pořadatel Český Veteran Klub v AČR)
10.09.2022   O pohár města Soběslav (VCC Soběslav v AČR)
30.09.2022   Večerní jízda Táborem (SPŠ Tábor, Asfaltado Tábor)
01.10.2022   Veteráni Čelkovice (SPŠ Tábor, Asfaltado Tábor)

Až do poslední soutěže nebylo s výjimkou jedné kategorie zřejmé, kdo stane na konečných stupních vítězů, ani kdo si odnese pohár nejcennější, určený pro absolutního vítěze. O napínavém průběhu seriálu vypovídá skutečnost, že 248 soutěžících alespoň jedenkrát bodovalo a zapsalo se tak do tabulek, jejichž závěrečnou podobu si můžete prohlédnout v příloze níže.

Za organizátora Jihočeského poháru, kterým se od roku 2022 stalo vydavatelství Autosport Klasik, zaměřené svými publikacemi právě na veteránské dění na jihu Čech, děkujeme všem zúčastněným posádkám, že přijaly pozvánku k účasti v pohárových soutěžích a svými výkony předvedly, že historické stroje z minulého století rozhodně do starého železa nepatří. Postaraly se tak o skvělé zážitky stovkám diváků, kteří pravidelně lemovali trasy jízd, svým soupeřům i sobě samotným.

Nezbývá, než si přát, aby v příštím ročníku Jihočeského poháru v roce 2023 byla účast minimálně stejně hojná jako letos a abychom se na startu jednotlivých soutěží opět sešli s vámi všemi ve zdraví a v plné síle.