Jihočeský pohár vstupuje do 2. ročníku

Jihočeský pohár vstupuje do 2. ročníku

Veteráni Čelkovice:

Poprvé se Jihočeský pohár historických vozidel uskutečnil zkušebně v roce 2013. Zařazeny do něj byly čtyři soutěže: Veteráni Jindřichohradeckem, Křenovická jízda, Volyňské setkání a Selské baroko. V roce následujícím byla celoroční soutěž opět vypsána, a to s minimálními změnami a již zcela regulárně jako oficiální první ročník. Pouze místo Volyňského setkání do seriálu vstoupila táborská akce, známa jako Čelkovice, která se v roce 2014 konala již potřinácté. Pohár dostal pevná pravidla a také podporu hejtmana Jihočeského kraje v podobě putovního poháru. Ten byl propůjčen Jaroslavu Pecínovi s Tatrou 57b z roku 1945, který nasbíral mezi soutěžícími ve čtyřech kategoriích absolutně nejvyšší počet bodů (118).

Pro rok 2015 byl vypsán druhý ročník Jihočeského poháru, tvořený stejnými akcemi jako v roce předcházejícím. Zájemci o účast tedy mohou počítat s těmito soutěžemi: Veteráni Jindřichohradeckem (30. května), Křenovická jízda (11. července), Selské baroko (5. září) a Čelkovice (3. října). Při závěrečné říjnové soutěži na táborském Žižkově náměstí už budou známy konečné výsledky Jihočeského poháru, a tak se na ocenění mohou těšit vždy tři nejlepší v jednotlivých kategoriích a vyhlášen bude rovněž nový držitel putovního poháru pro rok 2015. Pravidla pro účast ve čtyřdílném seriálu jsou jednoduchá. Do konečného hodnocení bude zařazen ten jezdec, který se zúčastní alespoň dvou ze čtyř vypsaných soutěží. O jeho celkovém umístění rozhodne počet získaných bodů v dané kategorii, v níž soutěžil.

Účastník může být v jedné soutěži přihlášen pouze do jedné soutěžní kategorie. Typ kategorie je určen podle stáří a druhu historického vozidla. Přihlášená vozidla proto rozdělí pořadatel každé akce na základě přihlášek na čtyři základní skupiny: AUTO 1 – automobily do roku výroby 1950, AUTO 2 – automobily od roku výroby 1951, MOTO 1 – motocykly do roku výroby 1950, MOTO 2 – motocykly od roku výroby 1951. V souladu s pravidly je v pravomoci Řídícího výboru Jihočeského poháru provést před vyhlášením nového ročníku úpravu nebo rozšíření kategorií automobilů i motocyklů, vyhlásit soutěž elegance nebo zřídit například novou kategorii pro užitková vozidla. Pořadatelé mohou vypsat i doplňkové soutěže, jako jsou například ocenění za mimořádný výkon, za pomoc v soutěži, vyhodnotit nejstaršího a nejmladšího účastníka, zorganizovat dámskou nebo rodinnou soutěž a podobně.

Jihočeský pohár historických vozidel si během dosavadních dvou ročníků vybudoval své místo mezi veteránskými akcemi na jihu Čech. Je přitažlivý zejména tím, že dokázal úspěšně spojit do jednoho seriálu čtyři poměrně odlišné soutěže a najít pro ně jednotící prvek ve formě souboje o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje. Dlouhodobost soutěžení, které časovým rozložením jednotlivých akcí pokrývá celou veteránskou sezónu, dává setkáním majitelů historických vozidel další, výrazně sportovnější rozměr a věřme, že do budoucna i neustále rostoucí kvalitu jak představenými stroji, tak divácky atraktivními zážitky. Pro pořadatele se tady totiž naskýtá jedinečný prostor učit se jeden od druhého a protože jde o společný projekt, tak i táhnout za jeden provaz.