To nejpodstatnější z propozic 2015

To nejpodstatnější z propozic 2015

Veteráni Čelkovice:

Setkání historických vozidel Čelkovice 2015 je určeno všem vozidlům, které splňují podmínku pro označení veterán a jsou v pojízdném a technickém stavu, odpovídajícím bezpečnostním předpisům a platným zákonným normám. Soutěž se koná za běžného silničního provozu, proto se na účastníky vztahují všechna platná pravidla, za jejichž dodržování nesou plnou a samostatnou zodpovědnost.

Za splnění těchto podmínek odpovídá účastník, případně majitel vozidla, ne pořadatel. Účastníci nesou rovněž zodpovědnost za případně škody, způsobené jimi přihlášeným vozidlem.

 

Datum konání: sobota 3. října 2015
Startovné:          300,- Kč za stroj (platí se v hotovosti až při prezenci)Vypisují se samostatně hodnocené kategorie:

M1         Motocykl do roku výroby 1950 včetně
M2         Motocykl po roce výroby 1950
A1          Automobil do roku výroby 1950 včetně
A2          Automobil po roce výroby 1950
S             Speciální cena pořadatele

 

Program:

od

do

 

08.30

10.30

prezence SPŠ strojní a stavební Tábor, Komenského 1670

09.30

11.00

průběžný start od SPŠ Tábor do první etapy s vloženou rychlostní zkouškou

10.30

12.00

postupný příjezd do Čelkovic

11.00

12.30

jízda do vrchu čelkovickými serpentinami (druhá rychlostní zkouška)

11.00

13.30

druhá etapa s vloženým průjezdem přes Stádlecký řetězový most

12.00

13.30

postupný příjezd do Malšic, výstava vozidel, bezplatné občerstvení

13.30

14.30

start v Malšicích do závěrečné etapy

13.45

14.45

příjezd na Žižkovo náměstí v Táboře, výstava vozidel

15.15

15.45

vyhlášení výsledků na Žižkově náměstí

16.00

16.30

ukončení veřejné části setkání

17.00

19.00

pro přihlášené zájemce program v Žižkových lázních s uvedením historicky první osobnosti čelkovických setkání do síně slávy, slavnostní večeře

 

Časy zde uvedené jsou orientační, přesný rozpis trasy a časový harmonogram obdrží účastníci při prezenci formou šipkového itineráře. Výsledky z jednotlivých měřených úseků a průjezdy kontrolními stanovišti budou posádkám zaznamenávány do jezdeckého výkazu. Rychlostní zkoušky se jedou jako testy pravidelnosti podle předem stanovených jízdních průměrů, vyhodnocení se provádí s přesností na sekundu (každá sekundová odchylka od ideálního času představuje jeden trestný bod). Nezastavení v místě kontrolního stanoviště (časová kontrola, průjezdní kontrola) nebo jeho neprojetí znamená penalizaci 50 trestnými body.

 

Zájem o účast na slavnostním večeru v Žižkových lázních v Čelkovicích je třeba s ohledem na omezenou kapacitu sálu potvrdit samostatným e-mailem do středy 30. září 2015 na adresu reditel@sps-tabor.cz, případně zavolat na mobil 608117020. Cenu 150 Kč za slavnostní večeři (tři chody) uhradí přihlášení zájemci společně se startovným při prezenci.


Za pořadatelský tým
Marcel Gause