Jihočeský pohár: Jak dál?

Jihočeský pohár: Jak dál?

Veteráni Čelkovice:

Jihočeský pohár historických vozidel dospěl ke konci svého pátého ročníku. Malé jubileum si proto zaslouží alespoň stručné ohlédnutí, ale současně odtajnění plánů jeho zakladatelů do budoucna. Ročník 2018 zná své vítěze, podle proklamace z úvodu veteránské sezóny se uskutečnilo všech pět soutěží a na konci seriálu se z ocenění mohli těšit ti nejlepší v jednotlvých kategoriích. Novým držitelem putovního poháru hejtmanky Jihočeského kraje se stal Jiří Lacina za celkové prvenství napříč kategoriemi a podle reakcí zúčastněných posádek panovala s průběhem pohárových soutěží všeobecná spokojenost.

Zůstat u tohoto konstatování by ovšem bylo skutečně málo. Tak jako u každé lidské činnosti, také při pořádání soutěžních setkání majitelů historických vozidel je stále co zlepšovat. A aby bylo co zlepšovat, je třeba říci si upřímně, co se v předchozím období nepovedlo. Po pěti letech by už měli pořadatelé jednotlivých soutěží umět pojmenovat, v čem spatřují slabinu vlastní činnosti a současně by měli dokázat zareagovat na připomínky účástníků seriálu.

To, že každá ze soutěží Jihočeského poháru historických vozidel je svým pojetím jiná, považují jak pořadatelé, tak soutěžící za správné. Sice se při jednotlivých soutěžích získávají body za plnění rozdílných úkolů, o uniformitu ale v tomto případě nikdo nestojí. Přesto dozrál čas k určité standardizaci pořadatelských služeb spojených s uskutečněním akce. Ta se týká celkové organizace, propagace poháru, zpracování výsledků a jejich včasného zveřejňování, zajištění občerstvení, poskytování informací účastníkům před konáním soutěže atd.

Další změny budou zaměřeny na způsob vyhodnocení, konkrétně na bodování, které by mělo od sebe výrazněji odlišit výsledky v jednotlivých kategoriích od absolutního pořadí, aby se zabránilo předvídatelnosti konečných výsledků ještě před skončením seriálu a dosáhlo se tak větší atraktivity v souboji o pódiová umístění i při dobývání ceny nejvyšší, zisku putovního poháru. Proto byl vypracován nový řád soutěže platný ve zkušební verzi od sezóny 2019, s jehož zněním se můžete seznámit v přílohách.