Jihočeský pohár v roce 2022

Jihočeský pohár v roce 2022

Veteráni Čelkovice:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci historických vozidel,

v únoru 2022 jsem oslovil s nabídkou zapojit se do obnoveného seriálu s názvem Jihočeský pohár historických vozidel několik pořadatelů veteránských akcí pořádaných na území Jihočeského kraje. V době před covidem proběhlo jeho šest ročníků (2014-2019), poté následovala dvouletá přestávka. Cílem aktuálně vyhlášeného 7. ročníku Autosport Klasik Jihočeského poháru historických vozidel pro rok 2022 je:

- nabídnout účastníkům jihočeských veteránských akcí celosezónní aktivitu
- dát jednotlivým soutěžím rámec a jihočeskou veteránskou scénu zpřehlednit a zviditelnit
- uzavřít sezónu slavnostním ceremoniálem s vyhlášením nejúspěšnějších ve vypsaných kategoriích

Jaké zásady jsou ctěny:

- každá ze zařazených soutěží zůstává svébytnou akcí včetně obsahu, úkolů a způsobu vyhodnocení (= každý pořadatel si vyhodnocuje svou soutěž sám podle svých pravidel)
- nejedná se o vznik nějakého spolku nebo organizace, v níž by bylo povinné členství, žádný z pořadatelů neplatí jakýkoliv poplatek za zařazení do poháru
- každý z pořadatelů může svou akci zařadit i do jiných pohárů (např. národní šampionát apod.)

Co je úkolem pořadatelů jednotlivých soutěží a jak proběhne vyhodnocení:

- řádně zaznamenat jméno a příjmení účastníka, uvést co nejpřesnější název vozidla, rok jeho výroby a poznávací značky
- předat po ukončení akce vyhlašovateli poháru výsledky v dohodnuté formě ke zpracování průběžných pohárových tabulek
- vyhlašovatel převede výsledky do tabulek s pořadím podle jednotlivých vypsaných kategorií (kategorie viz níže) a přidělí body dle pravidel poháru


Podrobnější informace najdete v příloze Sportovní pravidla JČ poháru 2022